HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av RotaryHva er Rotary? 

Rotary er en internasjonal yrkesorganisasjon med vel 1,2 mill. medlemmer fordelt på ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land. Medlemskapet baserer seg på yrkesklassifikasjoner, og kvinner og menn som inviteres til medlemskap skal representere sine yrker på et høyt faglig nivå.

Et rotarymedlem er med i et fellesskap som arbeider for holdnings- og adferdsutvikling basert på respekt for enkeltindividet. Rotary arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom kjennskap og vennskap over landegrensene.

Organisasjonen ble startet av Paul Harris i Chicago i 1905, og Norge fikk sin første klubb i Oslo i 1922. Rotarys formål er å gagne andre ved å stille høye etiske krav til medlemmene i yrke og samfunnsliv. Ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid, og ved å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer privat, i yrket, og som samfunnsborgere.

Rotarys motto er "Service above self". Internasjonalt arbeider Rotary med utdannelse av ungdom, ungdomsutveksling, humanitært hjelpearbeid samt med diverse hjelpe- og støttearbeid rundt om i vanskeligstilte land.

Den lokale klubb er livsnerven i den internasjonale rotarybevegelse. Her møtes medlemmene en gang i uken. Dersom de er på reise kan de møte i hvilken som helst klubb over hele verden. I klubben drøfter de felles innsats, hører på foredrag om samfunnsspørsmål eller andre aktuelle saker.

Rotary er politisk og religiøst uavhengig.


Tannhjulet med 24 "tenner" og 6 eker symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary. "Service above self" gjelder 24 timer i døgnet, og Rotary har inntil nylig hatt 6 fokusområder:


- Fredsbygging
- Sykdomsforebygging og behandling
- Vann, sanitær og hygiene
- Barne- og mødrehelse
- Grunnutdanning og leseferdighet
- Samfunnsøkonomisk utvikling
- NYTT fokusområde: Støtte miljøet (nummer 7)
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pir Ålesund
Adresse: Keiser Wilhelms gate 22
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 16:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møte annen hver uke - partalls uker.

Place content here

Klubbens møter denne måneden

Møterfri i JULI

2024-07-01 00:00 - 2024-08-01 23:00

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...